Inilah Amalan Ringan, Namun Luar Biasa Manfaatnya

Kesibukan seseorang, terkadang membuatnya tidak sempat melaksanakan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu ibadah yang wajib maupun ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ibadah dalam kehidupan sehari-sehari itu banyak sekali, bukan hanya shalat, zakat, dan haji saja yang merupakan ibadah. Lebih daripada itu, tatkala sibuk melaksankan berbagai macam aktivitas dalam mencari nafkah dan semata-semata mengharapkan ridha Allah juga merupakan ibadah.
Inilah Amalan Ringan, Namun Luar Biasa Manfaatnya

Bagi seseorang yang sibuk, inilah beberapa amalan kecil namun besar manfaatnya :

1. Berzikir Membaca Kalimat " SUBHANALLAH "
Dalam perjalanan menuju tempat bekerja kita bisa mendapatkan kebaikan dengan melaksanakan ibadah, salah satunya berzikir membaca SUBHANALLAH. Amlan ringan ini, daat dengan mudah dilaksanakan, namun luar biasa manfaatnya, sabda Rasul :

"Apakah salah seorang diantara kamu tidak mampu mengerjakan seribu kebaikan pada setiap hari?. Salah seorang sahabat yang duduk bersama beliau bertanya : “Bagaimana caranya salah seorang diantara kami dapat mengerjakan seribu kebaikan?”. Beliau menjawab :”Membaca tasbih (Subhanallah) seratus kali dapat mendatangkan seribu kebaikan atau menghapus seribu dosa atau kesalahan”. (H.R. Muslim)

2. Mendoakan Orang Lain
Mendoakan orang lain untuk kebaikan tidaklah sulit untuk dilakukan, namun jarang kita mau melaksanakannya. Padahal manfaatnya sangat besar. Jadi, jangan sampai kita mengabaikan hal ini. Janganlah mendoakan mereka dengan sesuatu keburukan. Tetapi doakanlah dengan suatu hal yang baik, agar mendapatkan kebaikan seperti doa yang kita sampaikan.

Barang siapa yang mendoakan mu’min laki-laki atu pun perempuan   niscaya alloh akan member pahala kebaikan dari setiap mu’min laki-laki dan perempuan  yang didoakannya.”HR.al-Thabrani dan di anggap hasan oleh Albani.”

3. Menjenguk Saudara yang Sedang Sakit
Ingin mendapatkan doa dari Malaikat ? ya Malaikat adalah makhluk Allah yang terhindar dari dosa dan selalu melaksanakan perintah Allah SWT. Doanya dikabulkan oleh Allah, nah bagi kita yang menginginkan didoakan oleh Malaikat, seringlah menjenguk teman atau saudar kita yang dalam keadan sakit.

" Tiada seorang muslim yang menjenguk seorang muslim pada waktu pagi melainkan dia didoakan oleh 70.000 malaikat hingga sore hari.Dan ia menjenguk pada sore hari maka ia di doakan oleh 70.000 malaikat hingga pagi harinya.Dan akan mendapatkan jaminan buah-buahan yang siap di petik di dalam syurga.”(HR .Tirmidzi dan dia berkata hasan dianggap shahih oleh al-Bani)

Demikianlah 3 amalan sederhana dan ringan, namun luar bisa manfaatnya. Oleh sebab itu senantiasalah melakukan amalan sederhana dan ringan itu untuk mendapatkan berbagai macam manfaatnya.Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form