12 Barisan Saat Berbangkit Setelah Hari Kiamat

Allah Swt memperingatkan bahwa setiap tindakan manusia akan sangat berpengaruh pada kehidupannya nanti di akhirat. Karenanya, manusia dianjurkan untuk sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini, mengapa demikian ? Karena tindakan manusia saat hidup didunia ini akan menentukan keadaannya nanti diakhirat akan seperti apa. 
12 Barisan Saat Berbangkit Setelah Hari Kiamat
Apabila manusia mengingkari peringatan yang telah Allah SWT berikan dan bertindak sesuka hati melanggar ketentuan Allah itu, maka ia akan dibangkitkan dalam keadaan fisiknya yang cacat, meskipun didunia ia tidak cacat.

Mu'az bin Jabal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, : " Ya Rasulullah, jelaskan kepadaku pengertian firman Allah : ( Yaitu ) pada hari ketika sangkalala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong ( QS. An-Naba' ). Maka Nabi SAW menangis sehingga pakaian beliau menjadi basah kuyup terkena air matanya. Lalu Beliau bersabda : " Hai Muaz, kamu menanyakan kepadaku tentang urusan yang besar. Ketahuilah bahwa pada hari itu umatku akan digiring dalam dua belas barisan : 

Barisan Pertama 
Mereka digiring dari kuburnya dalam keadaan tak bertangan dan tak berkaki. Lalu datanglah seruan " Mereka inilah orang-orang yang suka menyakiti tetangga. Maka itulah balasan buat mereka, dan tempat mereka adalah neraka.

Barisan Kedua
Barisan ini digiring dari kuburnya masing-masing dalam keadaan menyerupai babi hutan. Maka diserukan oelh penyeru dari sisi Tuhan yang Maha Rahman " Mereka inilah barisan yang suka meremehkan shalat. Itulah balasan bagi mereka ! dan tempat menetap mereka adalah neraka ! " Allah SWT berfirman : " Maka celakalah bagi orang-orang yang shalat, Yaitu orang-orang yang lalai dalam Shalatnya. ( QS. Al-Ma'un Ayat 4-5 )

Barisan Ketiga 
Barisan ini digiring dari kuburnya dengan bersusah payah menyeret perut yang sangat besar dan berat. Perut mereka membesar bagaikan gunung yang didalamnya dipenuhi ular ganas dan binatang kala jengking. Mereka berjalan mengangkang bagai keledai. Penyeru berkata : " Inilah orang-orang yang enggan membayar zakat ! itulah balasan bagi mereka ! dan tempat mereka adalah neraka, Firman Allah SWT : " Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tanpa mengeluarkan zakatnya di jalan Allah SWT, maka kabarkan berita kepada mereka dengan azab yang pedih. ( QS. At-Taubah ayat 34 ).

Barisan Keempat
Barisan ini digiring dari kuburnya dalam keadaan mulutnya mengeluarkan darah yang membusuk, maka diserukan dari sisi Tuhan Yang Maha Rahman, " Inilah barisan orang yang suka berdusta dalam melakukan jual beli ! itulah balasan bagi mereka ! Dan tempat mereka adalah Neraka ! Firman ALlah : " Sesungguhnya orang-orang yang meperjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian diakhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka akan menerima azab yang pedih ( QS. Ali-Imran ayat 77 )

Barisan Kelima
BArisan kelima ini digiring terseok-seok laksana debu tertiup angin.Bau mereka lebih anyir daripada bangkai yang telah membusuk. Kemudian dari sisi Tuhan Yang Maha Rahman diserukan : " Inilah balasan orang-orang yang suka menyembunyikan perbuatan mereka karena takut ketahuan manusia, tetapi mereka sama sekali tidak takut keppada Allah SWT.

Barisan Keenam
Barisan ini digiring dari kuburnya dalam keadaan tenggorokan dan tengkuknya terputus. Maka terdengar seruan dari sisi Tuhan " Inilah barisan orang-orang yang suka memeberikan kesaksian palsu, itulah balasan bagi mereka dan tempat menetap mereka adalah neraka

Barisan Ketujuh
Barisan ini digiring dalam keadaan tak berlidah, dari mulut mereka mengalir darah dan nanah, maka Tuhan menyeru " Inilah balasan bagi mereka yang enggan memberikan kesaksian yang benar ! itulah balasan bagi mereka dan tempat menetap mereka adalah neraka. Allah berfirman : " Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa meyembunyikannya, sungguh hati ( kotor ) berdosa. " ( QS. Al-Baqarah ayat 283 )

Barisan Kedelapan 
Barisan ini digiring dari kuburnya dalam keadaan tangan dan kakinya terbalik, Maka terdengarlah seruan dari sisi Tuhannya : " Inilah balasan bagi orang yang suka berzina ! Inilah balasan mereka ! dan tempat mereka adlaah neraka ! Firman ALlah : Dan Janganlah kamu mendekati Zina, ( Zina ) itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. ( QS. AL-Isra' Ayat : 32 )

Barisan Kesembilan
Barisan ini digiring dari kuburnya dalam keadaan wajahnya berwarna hitan dan matanya membiru serta perutnya berisi api yang membara. Maka terdengarlah seruan dari sisi Tuhannya : " Inilah balasan bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang bathil ! Firman Allah : Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk kedalam api yang menyala-nyala ( neraka ) ( QS. An-Nisa Ayat 10 )

Barisan Kesepuluh
Barisan ini digiring dari kubur dalam keadaan tubuhnya dipenuhi dengan penyakit lepra dan kudis, maka terdengarlah seruan dari Tuhan " Inilah barisan orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua mereka ! Allah SWT, telah berfirman : " Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu " ( QS. An-Nisa Ayat 36 )

Barisan Kesebelas
Barisan Ini digiring dari kuburnya dalam keadaan buta mata dan hati mereka, giginya seperti tanduk lembu jantan, bibir mereka menjulur hingga kedada, dan lidah-lidah mereka menjukur kebawah samapi perut maupun menutupi paha, inilah balasan bagi orang yang yang hobi meminum minumah keras.

Barisan Kedua Belas
Barisan Ini merupakan barisan yang sangat kita dambakan selaku orang yang beriman, karena barisan ini akan digiring dari kuburnya dalam keadaan bergembira, wajah berseri dan bersinar, serta melintasi jembatan shirathal mustakim seperti kilat, Firman Allah ; Janganlah kamu merasa takut dan bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu ( QS. Al-Fussilat ayat : 30 )

Itulah 12 barisan pada hari berbangkit setelah kiamat, semoga menjadi renungan bagi kita, pilihlah barisan yang kita suka, dengan melakukan perbuatan yang telah kita pilih selama hidup ini, WALLAHU A'LAM.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form